Jazdíme na bicykli a kolobežke

Učebná pomôcka bola vydaná vďaka hlavným partnerom
Jazdime na bicykli a kolobežke
Jazdime na bicykli a kolobežke
Kľúčové vlastnosti učebnej pomôcky

Jazdíme na bicykli a kolobežke

Teoretickú prípravu

pre cyklistov nájdete na 8 stranách učebnej pomôcky. Heslovite aj v rohoch 2 pracovných častí s križovatkami.

Dopravné situácie

sú umiestnené na 2 rotujúcich kruhových výsekoch. Ich rotáciou vzniká až 32 rôznych dopravných situácií.

Správne riešenia

k jednotlivým dopravným situáciám sa nachádzajú na opačných stranách "kapsičky" učebnej pomôcky.

Rozšírenia

obsahu učebnej pomôcky nájdete na týchto stránkach. Postupne budú pribúdať nové články či rôzne animácie.

Modulárny systém

pomôcky umožňuje do budúcna pridávať nové kartičky ako aj použiť on-line priestor pre rozšírenia.

Vekový limit

nie je určený, preto je táto učebná pomôcka ideálna pre každého - od malých detí až po seniorov.

Hlavné kapitoly

sú spracované a rozdelené v súlade s platnou legislatívou pre cyklistov a kolobežkárov vrátane všetkých novelizácií počas roku 2022.

 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Opis bicykla a jeho povinná i doplnková výbava
 • Bicykel s pomocným motorčekom
 • Kolobežka s pomocným motorčekom
 • Samovyvažovacie vozidlá
 • Jazdíme na bicykli
 • Jazdíme na kolobežke s pomocným motorčekom a samovyvažovacom vozidle
 • Bicyklová cesta
 • Vchádzanie na cestu
 • Železničné priecestie
 • Jazda cez križovatku
 • Odbočovanie
 • Vybrané dopravné značky pre cyklistov a kolobežkárov
 • Svetelné signály
 • Pokyny policajta
Limitovanú edíciu učebnej pomôcky podporili aj