BONUSOVÝ OBSAH

k učebnej pomôcke

Na jar roku 2022 bol v zákone o cestnej premávke definovaný na Slovensku doposiaľ neznámy pojem – Bicyklová cesta. Nižšie si popíšeme základné povinnosti vodičov a obmedzenia pre vodičov na takejto ceste. Na priložených kartičkách ste si určite všimli, že sú vlastnosti Bicyklovej cesty opísané. Pre priestorové obmedzenia uverejňujeme ilustrácie práve na tomto mieste.

Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.

Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.

Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m.

Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

Bicyklová cesta
Koniec bicyklovej cesty

… ďalší bonusový obsah k učebnej pomôcke budeme priebežne pridávať

Podrobne ilustrovaný zákon o cestnej premávke doplnený rôznymi animáciami, nové aj staré dopravné značky ako aj riešené animované dopravné situácie nájdete v našich ďalších produktoch AUTOŠKOLA alebo v on-line učebni DobrýVodič.sk

Objednať si ich môžete v našom e-shope na stránke www.AZmedia.sk.