RIEŠENIA KRIŽOVATIEK

Situácia č. 4b

Situácia č. 4b je križovatkou ciest v tvare kríža s vyznačením prednosti v jazde dopravnými značkami. Vodič vozidla prichádzajúceho po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta – v našom prípade cyklista – je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po ceste označenej ako hlavná cesta – modré a žlté vozidlo.

RIEŠENIE: Dopravnú situáciu riešime v súlade s § 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke. Prednosť v jazde majú vždy vozidlá na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatkou v tomto poradí: 

  1. Modré vozidlo súčasne so zeleným vozidlom, pretože sú na hlavnej ceste.
  2. Cyklista, pretože je na vedľajšej ceste.

… ďalšie vybrané riešenia a animácie budeme priebežne pridávať